Informace

Kolektiv mladých hasičů byl znovu obnoven na podzim roku 2017 Matějem Hlaváčem a jeho manželkou Evou. Navázal tak na oddíl Jisker, který vedla od roku 1999 do jeho postupného zániku Martina Skýpalová (roz. Krausová). V současné době má dětský kolektiv 24 aktivních členů, o které se starají čtyři vedoucí. V zimním období se mladí hasiči připravují v místní sokolovně, od jara do podzimu potom na fotbalovém hřišti, v hasičské zbrojnici, nebo v přirodě v katastru obce. Příprava směřuje ke zdolávání disciplín „Hry Plamen“, do které jsme se v ročníku 2018/2019 premiérově přihlásili s družstvy mladších a starších žáků. Nezapomíná se ovšem ani na rozvoj všeobecných znalostí, vztahu k přirodě a hlavně mezilidských vztahů.

V ZIMNÍM OBDOBÍ PROBÍHAJÍ TRÉNINKY KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18:30 DO 19:30 HODIN V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ.

OD DUBNA 2019 BUDOU TRÉNINKY PROBÍHAT OPĚT VENKU V PÁTEK OD 17:00 HODIN.

POKRAČUJEME V NÁBORŮ DĚTÍ (roč. 2008 – 2012) DO NAŠICH ŘAD. POKUD MÁTE ZÁJEM, PŘIJĎTE NA KTERÝKOLIV TRÉNINK, NEBO KONTAKTUJTE EVU HLAVÁČOVOU (+420 725 492 751).

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Přehled soutěží a akcí sboru:

Přihláška – mladý hasič:

VEDOUCÍ KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ:

Matěj Hlaváč

telefon: +420 603 707 183

TRENÉŘI:

Dominika Foltýnková

Eva Hlaváčová

Matouš Melichařík